Prostitucija prvič na dnevnem redu Evropskega parlamenta

Evropske poslanke in poslanci so danes izglasovali pomembno poročilo, ki opozarja na problem svetovne razsežnosti – problem prostitucije in spolnega izkoriščanja.

Prostitucija prvič na dnevnem redu Evropskega parlamenta (foto: Profimedia) Profimedia
26. 2. 2014

Prostitucija zajema kar 40 milijonov ljudi po celem svetu in je tesno povezana s problematiko trgovine z belim blagom, ki je ena izmed najbolj dobičkonosnih dejavnosti organiziranega kriminala, takoj za trgovino z mamili, orožjem ter pranjem denarja. A hkrati je do danes le šest držav članic popolnoma implementiralo direktivo EU o boju proti trgovini z ljudmi, katere rok za začetek izvajanja se je iztekel aprila 2013.

Evropska poslanka mag. Mojca Kleva Kekuš ob tem poudarja: »Države članice ne bi smele kriminalizirati prostituiranih oseb, temveč jim zagotoviti dostop do socialne varnosti ter oblikovati programe, ki bi jim bili v pomoč pri opustitvi tega poklica. Kazenska odgovornost bi morala biti pripisana tistim, ki spolne storitve kupujejo in ne tistim, ki jih prodajajo. Primera Švedske in Finske sta dokaz, da je to učinkovit način za zmanjševanje povpraševanja.«

»Zavedati se moramo, da je prostitucija oblika nasilja nad ženskami. Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da je v prostitucijo vpletenih vedno več mladih. Če želimo Evropo, kjer imajo ženske enake pravice kot moški in kjer se počutijo varne ter spoštovane, si moramo prizadevati za odpravo prostitucije in ustvariti okolje, v katerem kupovanje spolnih uslug ni sprejemljivo.«

Statistika:

  • 62% odstotkov žrtev trgovine z belim blagom so žrtve spolnega izkoriščanja; ženske predstavljajo 96% žrtev spolnega izkoriščanja
  • 80% - 90% prostituiranih oseb je že pred vstopom v prostitucijo doživelo nasilje
  • 90% prostituiranih oseb je odvisnih od zvodnika