Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija

Glede na trenutno aktualnost konoplje v Sloveniji in v svetu ter njenih potencialov v prihodnosti in v okviru dejavnosti zmanjševanja škode na področju drog v društvu 'ONEJ-Društvo prekmurske pobude' pripravljajo drugi seminar cikla Demistifikacija konoplje.

3. 6. 2014

Na seminarju Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija z mednarodno udeležbo bodo nekatere strokovne  avtoritete s tega področja slovenskim strokovnjakom in javnosti predstavile prakse in učinke prohibicije in regulacije konoplje v Evropi (Nizozemska, Portugalska, Španija...) in po svetu (ZDA, Urugvaj...).

Nameni in cilji Seminarja o uporabi konoplje v medicini, ki ga je društvo Onej pripravilo 29. marca 2014, v veliki dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani, seminarja Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija, kakor tudi vseh bodočih, ki jih bomo v okviru cikla Demistifikacija konoplje pripravili v prihajajočih mesecih, so predvsem v pridobivanju novih znanj s tega področja, tako za pravne in medicinske kakor tudi ostale strokovnjake, politične akterje in tudi širšo javnost v Sloveniji.

Prakse in učinke prohibicije in regulacije konoplje v različnih državah sveta bodo na dogodku iz cikla Demistifikacija konoplje - Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija v petek, 6. junija, v dvorani Hotela Lev, Ljubljana s pričetkom ob 13. uri.:

  • Dr. Frederik Polak, psihiater (Nizozemska)
  • Jorge Roque, pravnik (Portugalska)
  • Dr. José Carlos Bouso, klinični psiholog, doktor farmakologije (Španija)
  • Joshua Daniel Kappel, pravnik, (Kolorado, ZDA)
  • Dr. Bojan Dobovšek, pravnik (Slovenija)

V društvu so prepričani, da bodo z organizacijo strokovno-izobraževalnih javnih dogodkov cikla Demistifikacija konoplje in še posebej seminarja Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija, prispevali k večjemu vedenju o praksah in učinkih prohibicije in regulacije konoplje v Republiki Sloveniji ter olajšali tudi sprejemanje političnih odločitev o tem, saj domačih raziskav, na katere bi se pri tem lahko opirali, zaradi trenutne zakonodaje in razvrstitve konoplje v prvo skupino prepovedanih drog ni.

Ob tem dogodku se nam ponuja tudi izjemna priložnost večdnevne izmenjave znanj, sodelovanja in mreženja slovenskih tako pravnih ter medicinskih kakor tudi ostalih strokovnjakov in političnih odločevalcev s povabljenimi predavatelji.