Evropski parlament poziva k odpravi nasilja nad ženskami

Evropske poslanke in poslanci so danes izglasovali pomembno poročilo, ki se zavzema za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami. Število žrtev nasilja nad ženskami namreč strmo narašča; posledice, ki jih utrpijo, pa postajajo veliko hujše, tudi smrtne.

25. 2. 2014

Nasilje na podlagi spola vključuje žrtve in storilce vseh starosti, z različno izobrazbo, prihodki in družbenim položajem, povezano pa je predvsem s stereotipi, ki so na žalost še vedno globoko zakoreninjeni v naši družbi.

»Fizično in spolno nasilje, ki ga kar petina žensk doživi vsaj enkrat v svojem življenju, je samo vrh ledene gore. Pod njo se skrivajo ekonomska diskriminacija, seksizem, prisilna prostitucija in ponekod prisilne poroke. Nasilje nad ženskami predstavlja torej grobo kršitev temeljnih človekovih pravic,« opozarja mag. Mojca Kleva Kekuš.

Evropska poslanka še dodaja, da »je nasilje na podlagi spola eden od ključnih problemov, ki jih je treba odpraviti za dosego prave enakosti med spoloma. Pomemben element za boj proti nasilju nad ženskami predstavlja izvajanje Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). Zato je pomembno, da države - med drugimi tudi Slovenija - čim prej ratificirajo to konvencijo ter se spustijo v učinkovit boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami.«