Evropski parlament o pravicah žensk in enakosti spolov

Evropski parlament je pod drobnogled vzel več poročil, ki se navezujejo na pravice žensk in enakost spolov.

11. 9. 2012

Mednje sodi tudi poročilo o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev, pri katerem je evropska poslanka mag. Mojca Kleva aktivno sodelovala ter s svojimi predlogi sprememb sooblikovala končno poročilo.

mojca kleva"Položaj žensk v sektorju storitev je zaskrbljujoč. Približno polovica zaposlenih žensk dela v 10 izmed 130 poklicev po mednarodni klasifikaciji poklicev: prodajalke v trgovinah, gospodinjske pomočnice, čistilke in podobno. Ta segregacija se namreč ravna po stereotipih, ki so trdno zakoreninjeni v družbi."

Poročilo se zato osredotoča na prizadevanja za zmanjšanje razlik v plačilu med ženskami in moškimi, za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter za odpravo spolnega nasilja na delovnem mestu.

Večerni dnevni red današnjega plenarnega zasedanja pa bo namenjen pravicam žrtev kaznivih dejanj.

Magistrica Mojca Kleva se bo v okviru postopka 'catch-the-eye' poskušala vključiti v razpravo o direktivi, katere namen je poenotiti zakonodajo držav članic ter določiti osnovne pravice za žrtve kaznivih dejanj.

Direktiva se  osredotoča na pomembnost individualnega pristopa, usposabljanje strokovnih delavcev, ter na ustrezen in razumljiv način podajanja informacij žrtvam. Posebno pozornost namenja otrokom, saj le-ti potrebujejo zaščito, podporo in specifično pomoč zaradi njihove velike ranljivosti. Novost direktive je tudi enotna opredelitev 'žrtve', ki status žrtve podeljuje ne le oškodovanim osebam zaradi kaznivega dejanja, ampak tudi bližnjim družinskim članom.

"Pozornost in podpora priznavanju vseh žrtev mora postati ena izmed prednostnih nalog EU. Države članice morajo za varovanje potreb žrtev storiti še več. Ne glede na to, od kod so in kako hudo škodo so utrpele, morajo vse žrtve v enaki meri dobiti občutek varnosti in zaščite," še dodaja mag. Kleva.

Razpravo boš lahko spremljala tudi v živo in sicer od 21. do 23. ure.