EU Si ti: Za učinkovitejši boj in preprečevanje trgovine z ljudmi

V sklopu evropskega leta državljanov in EU dogodkov po Slovenji EU Si ti, so v Ljubljani organizirali zadnji EU dogodek na aktualne evropske vsebine. Tokrat so se dotaknili teme trgovine z ljudmi.

16. 10. 2013

Govorci in govorke posveta so si bili na posvetu enotni, da je za učinkovitejši boj proti trgovini z ljudmi in za pravo preprečevanje trgovine z ljudmi potrebno oblikovati definicijo boja proti trgovini z ljudmi. V največji meri so se strinjali, da je potreben skupen in enoten nastop ter medsebojno obveščanje. Pri tem pa brez medsebojne  pomoči pri reševanju tega vse bolj globalnega problema, tudi ne gre.

Posvet na temo boja proti trgovini z ljudmi je letos potekal v Sloveniji že sedmič. Tokrat so v duhu EU Si ti slogana vzpostavili dialog med civilnodružbenimi organizacijami, varuhinjo človekovih pravic, vrhovnim državnim tožilstvom, policijo in ministrstvom za notranje zadeve.

Največji problem, ki ga trenutno zaznavajo je ta, da se žrtve trgovine z ljudmi pogosto ne prepoznajo kot take in so zato še bolj ranljive. Pri tem gre v največji meri predvsem zato, da žrtve trgovine z ljudmi nevede pristanejo v procesu in se tega niti ne zavedajo, saj jih žene v to motiv po preživetju. Trgovci oziroma prodajalci ljudi so ključni akterji, ki žrtev načrtno zavedejo in ji kršijo osnovne človekove pravice in dostojanstvo. In na prepoznavanju le teh, bi bilo potrebno v Slovenji kot tranzitni državni narediti še več. Pri tem so se govorci in udeleženci posveta osredotočili tudi na razširjeno  problematiko migrantskih delavcev, ki postava vse večji globalni problem.

V uvodnem nagovoru je državna sekretarka v kabinetu predsednice vlade Tamara Vonta opozorila, da so vprašanja spoštovanja človekovih pravic v času gospodarske krize prepogosto v ozadju, in čeprav ima Slovenija navzven status države, ki spoštuje pravice, so dejanske razmere po njenem mnenju zaskrbljujoče.  Na trgovino z ljudmi moramo gledati širše in to dandanes le ni več zgolj prostitucija. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer vidi trgovino z ljudmi kot sivo liso in pri tem je izpostavila, da so problem novodobne trgovine z ljudmi migrantski delavci.  Nussdorferjeva je opozorila, da je tem ljudem kršena pravica do dostojanstva in osebne svobode, a se tega pogosto ne zavedajo, zato je takšne kršitve zelo težko preganjati.

Predstavnica društva Ključ, ki pomaga žrtvam trgovine z ljudmi, Polona Kovač, je spomnila še na pogosto spregledane delavce v storitvenih dejavnostih, kot so maserke, gostinski in turistični delavci.  Kovačeva je izpostavile še nujnost boljše sekundarne preventive, ki je za enkrat skoraj ni. Osveščati bi morali uporabnike storitev, ki jih nudijo žrtve, ter tiste, ki pridejo v stik z njimi, kot so zdravniki. Marko Tanasić iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je predstavil nekaj primerov izkoriščanih delavcev, večinoma iz držav nekdanje Jugoslavije, in poudaril, da ti ljudje v glavnem nimajo izbire, saj jih revščina sili v to, da pristajajo na nemogoče pogoje dela. Žrtvam skušajo pomagati različne organizacije, od društva Ključ do Slovenske filantropije, ki organizma v ta namen mnogo aktivnosti na terenu in dela predvsem na preventivi, je na posvetu povedal Franci Zlatar iz Slovenske Filantropije. Pri del posveta je zaključil Imre Jerebic je iz Slovenske Karitas, ki je poudaril, pomen povezovanja različnih akterjev s tega področja, zagovorništvo in zaupanje s strani žrtve.

V drugem delu posveta je Savica Pureber z vrhovnega državnega tožilstva v zvezi s sankcioniranjem takih dejanj poudarila, da je treba ločiti med migracijami in trgovino ljudmi, se pa lahko prve, ki sicer temeljijo na soglasju migrantske osebe, ki se dogovori za delo, sprevržejo v trgovino z ljudmi. To se zgodi, je pojasnila, če je posamezniku kršeno osebno dostojanstvo, zato je treba na migrantske delavce gledati kot na rizično skupino ljudi, ki lahko hitro postane žrtev trgovine z ljudmi. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi je izpostavil direktivo Evropskega parlamenta in Sveta Evrope o preprečevanju trgovine z ljudmi, ki narekuje višje kazni za storilce kaznivih dejanj in višje standarde zaščite. Še bolj podkrepljeno pa direktiva v boju proti trgovini z ljudmi opredeljuje prisilno beračenje in kazniva dejanja povezana z izkoriščanjem otrok. Pri tem se direktiva daje večji poudarek preventivi in odkrivanju trgovine z ljudmi ter zaščiti žrtev.

Posvet, katerega se je udeležilo okoli 100 udeležencev, je zaključil Tomaž Peršolja z generalne policijske uprave, ki je orisal probleme z vidika slovenskega prostora in izpostavil zanimivost, da se takoimenovanih trgovcev oziroma prodajalcev v trgovini z ljudmi pojavlja vse več žensk. Pri tem je potrebno posebej ločiti med tem kaj je organiziran gospodarski kriminal, kaj pa trgovina z ljudmi. Danes je največji izziv pri trgovini z ljudmi ravno iskanje izvora trgovine z ljudmi, ki se v eni državi začne, nadaljuje v drugi in konča v tretji državi. V Slovenji zaznavamo predvsem trend naraščanja organiziranega beračenja. Ob tem je podal tudi pohvalo svojim kolegom iz Maribora, ki so uspešno  pretrgali verigo organiziranega beračenja.

Na koncu posveta se je razvnela zanimiva razprava med govorci in udeleženci.

Enotni so si bili, da je v času gospodarske krize in recesije vse več revščine, ki pa marsikoga potisne v opravljanje dela, ki je kar hitro spoznano za kaznivo dejanje in odvzem človeškega dostojanstva. V večini primerov se žrtve ne znajdejo v tej življenjski situaciji in ne vidijo izhoda, zato je učinkovit boj tistih, ki so na tem področju strokovnjaki še tako pomemben. Veliko število udeležencev zadnjega posveta v Ljubljani na aktualne evropske vsebine je pokazalo, da nam ni vseeno za svobodo in osebno dostojanstvo sočloveka. V tem tednu okoli evropskega dneva boja proti trgovini z ljudmi potekajo po Sloveniji številni posveti, ki jih organizirajo civilnodružbene organizacije. To je še dodaten dokaz, da se tega pojava vse bolj zavedamo in ga tudi želimo preprečiti.

Posvet je bil organiziran ob 18. oktobru, evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, v okviru projekta EU Si ti, ki poteka v evropskem letu državljanov.